20 lik diş çekimi , gömülü yirmilik diş ameliyatı

20 lik diş çekimi , gömülü yirmilik diş ameliyatı

                                     

          20 LİK DİŞ ÇEKİMİ , GÖMÜLÜ YİRMİLİK DİŞ AMELİYATI  

 

   20  yaş dişleri  günümüz de bir çok insan için problem kaynağı olmaktadır . Peki diğer dişlerimizle ilgili sorunlar yaşamıyorken , niye yirmi yaş dişleri bize sorun çıkartıyor ?   

   Günümüzde çene yapısı kimi insanlarda daha da küçülmektedir. Çene kemiği darlığına bağlı olarak  dişlerinde çapraşıklık olan hastalar da , sağlam olan 1. küçük azı dişlerin çekimleriyle yer kazanılmakta ve ortodontik tedaviyle   tedavileri bitirilmektedir.Böylece hastanın ağzında çapraşık  32 adet  diş değil , sağlıklı 24 adet diş kalmaktadır. Burada  önemli olan diş saysının çokluğu değil , saglıklı ve kolaylıkla bakılabilen bir ağız , düzgün bir alt üst çene ilşkisi ve  diş yapısı olmasıdır. Bu sebeplerden dolayı çoğu zaman  yirmi yaş dişlerimiz ağız içerisine sürememekte yada sürse de yanak tarafına veya çapraz posizyonda ya da yarı gömülü durum da kalabilmektedir .

 İdeal çene ve diş yapısına sahip bireylerde , yirmi yaş diş posizyonu da düzgünse rahatlıkla yirmi yaş dişleri  sürebilmekte ve ağız içerisinde diğer dişlerle birlikte görev almakta , uzun dönemlerde  kullanılabilmektedir . Yirmi yaş dişleri için dikkat edilmesi gereken belkide en önemli sorun , ulaşması zor olduğu için rahatlıkla temizlenememesidir. Özellikle iki dişin arasından çürükleriniz başlıyorsa , yirmi yaş dişinizin önünde ki dişi çürütme ihtimali  çok yüksektir . Dişeti hastalığınız varsa , dişeti cebi  ve  diş kemik erimesi mevcutsa , yanın da ki dişleride değerlendirip stratejik çekim yapılabilir .

 

        20 lik Diş  Kaç Adettir  ve   Nerede Bulunur  ?  Ne Zaman Çıkar ?  

   Yirmi yaş dişimiz , ağzımız da ki ikinci büyük azı dişlerin hemen arka tarafın da yer alır . Ağzımız da toplam dört adettir. Bazen  yirmi yaş dişleri  kimi insanlar da hiç  oluşmayabilir.

   Yirmi yaş dişleri genellikle 17 yaşında çıkmaya başlarlar .

                     

        20  YAŞ   DİŞİ    ÇEVRESİNDE     TEHLİKELİ     ANATOMİK      OLUŞUMLAR 

 

     Üst çenede yirmi yaş dişlerin üst kısmında maksiller sinüs boşluğu yer alır .Sinüs boşlukları yüz kemikleri arasında yer alan hava boşluklarıdır . Sinüslerimiz  soluduğumuz  havanın temizlenmesi sağlamak , sesin rezonansını ayarlamak  ve kafatasının ağırlığını azaltmak gibi görevleri vardır .Üst  20 yaş dişi çekimini yaparken , hatalı bir kuvvetle  dişin veya çekim esnasında kırılan kökün sinüs boşluğuna kaçırılması söz konusu olabilir .

    Alt  çenede yirmi yaş dişi ameliyatında daha dikkatli olmak gerekir . Bu bölgede  alt çeneyi sag ve sol olarak iki parçaya  ayıracak olursak , bir bölgede ki tüm dişlerin , dudağın ortasına kadar olan bölümünüde kapsayan sinir , çoğu zaman yirmi yaş dişinin hemen altından geçer . ( nervus alveolaris inferior ) . İmplant cerrahisi uygularken de büyük öneme sahip olan bu sinir , zarar verildiği takdirde dudakta  geçiçi ( 6 ay ) veya kalıcı bir uyuşma bırakabilir .

    Alt çene yirmi yaş çekimi yapılırken , dişetine yapılan kesi esnasında ,  yirmi yaş dişininin arka tarafında  yer alan lingual sinire  çok dikkat edilmesi  gerekir . Yanlışlıkla sinire zarar gelecek olursa dil bölgesinde geçiçi uyuşma görülür . Aynı şekilde lingual arterede dikkat edilmesi gerekir .

                                               

           GÖMÜLÜ   YİRMİ    YAŞ  DİŞİNİ  NEDEN   ÇEKTİRMELİYİZ   ?

 

      Özellikle yarım gömülü yirmi yaş dişi çevresinde yumuşak doku iltihabı sıklıkla gelişmektedir ( PERİKORONİTİS ) . Disetindeki enfeksiyon ,  antibiyotik kullanılmasıyla geçecektir fakat yirmi yaş diş ameliyatı  gerçekleştirilmediği sürece sürekli tekrarlayacaktır 

  Gömülü  yirmi yaş dişleri , ağız boşluğuna  çıkabilmek için ön tarafında yer alan  dişleri öne doğru  itmektedir . Ön tarafa gidemeyen azı dişlerinde ve çene hattı boyunca  BASINÇ AĞRISI hissedilir . 

 Gömülü  yirmi yaş dişi bazen çevresinde kist ve tümör oluşumuna sebebiyet  verebilmektedir .

  Gömülü veya sürmüş yirmi yaş dişi , dişlerin dizilimi düzgünse  ve çenede yirmi yaş dişi için yer yoksa çekimi gerekir , aksi takdirde dişlerde çapraşıklığa sebebiyet verir .  Ayrıca    ortodontik tedavi görecek hastalarda diş dizilimini bozacağı için tedaviye başlamadan önce ( 18 li yaşlarda olan hasta için )  yirmi yaş dişini  çekmek gerekecektir .

 Alt çenede yer alan 20 yaş dişi , posizyonu yatay  veya   çapraz olduğu durumlarda , önünde ki azı dişini cürütme ihtimali yüksektir . 20 yaş dişi ağza sürmeye çalştıkça  önünde ki azı dişin kökünü eritecektir .

   Gömülü yirmi yaş dişinin etrafında bulunan çene kemiği genç bireylerde yumuşak ve esnek iken , yaşlanmayla birlikte kemik daha sert ve kırılgan bir hal alır . Ayrıca  yaşı ilerlemiş insanlarda  genel sağlık problemlerinin görülme ihtimali artacağı için ,  genç yaşta  20 yaş dişlerini çekmekte çok büyük  yarar vardır .

    20 lik dişler ,  sürme esnasında  ciddi ağrılara ve enfeksiyona sebep olmaktadır . 

 Sürmüş veya yarım sürmüş   20 yaş dişleri ,diş fırçalarıyla etkin bir şekilde  temizlenemediği için   bakteri plağı birikimine sebep olacaktır . Ayrıca dişin üzerinde ve komşu dişlerde  çürük meydana getirebilecektir .

   Son dönemde yapılan çalışmalar 20 yaş dişlerinin üzerinde ouşan bakteri plağının ,  dişeti hastalıklarına karşı daha meyilli bir ağız oluşturacağını göstermektedir . 

 

         GÖMÜLÜ  YİRMİ  YAŞ  DİŞİ  AMELİYATI   NASIL YAPILIR   ? 

 

    Gömülü diş ameliyatı öncesinde olmazsa olmaz panoromik röntgen filmidir . Panoromik filmde dişlerin ve gömülü dişin posizyonunu , çevresindeki tehlikeli anatomik oluşumları  görmeyi  ve bölgenin  simetrisinden faydalanmayı amaçlarız .

  Artık  gerektiğinde 3 boyutlu diş tomografisi ( dental volumetrik tomografi )  çektirmemizde gerekebillir. Gömülü dişlerin yakınından geçen sinirle olan ilişkisi , üst gömülü 20 yaş dişinin sinüsle olan sınırlarını çok daha iyi bir şekilde görebiliriz . 

    20 yaş diş ameliyatında anesteziyi takiben dişetinde küçük bir kesi yapılır ve dişeti flebi kaldırılarak dişe ulaşılır . Sonrasın da yapılacak olan işlemleri alt ve üst yirmi yaş sınıflandırmasına alabiliriz .

                 1)     ALT  ÇENEDE  20 LİK  DİŞ AMELİYATI 

 Alt   çenede  yirmi yaş dişlerini posizyonlarına göre üç bölüme ayırabiliriz .

 -   Birincisi  gömülü 20 yaş  dişinin önündeki azı dişi gibi dik durması 

 -   ikincisi gömülü 20 yaş  dişinin  çapraz şekilde, azı dişine doğru eğik olması 

 -   üçüncüsü ise 20 yaş  dişinin  tamamen yatay posizyonda konumlanması 

 

Alt çene 20 yaş dişinin dik olan posizyondaki görüntüsü 
 Alt çene 20 yaş dişinin çapraz posizyonda ki görüntüsü
 Alt çene 20 yaş dişinin yatay yöndeki görüntüsü

 

  20 yaş dişinin  dik durduğu posizyon da diş ; ağıza sürmüş  , yarım dişeti içinde gömülü yada sadece dişeti altında gömülü kalabilir  . 20 lik diş cerrahisi son derece kolay olup,  sadece eğri kök varlığı veya dişin kemiğe kaynadığı durumlarda  çekimi zor olur .

  20 yaş dişinin çapraz olduğu posizyonda, yirmilik dişin çekilebilmesi için , dişten bir miktar kesim yapmak gerekecektir . Bu posizyonda , dişin arka tarafındaki çene kemiğinden ,  genellikle bir miktar aşındırma  gerekir .

  20 yaş dişi ameliyatının en zor olduğu posizyondur . Bu posizyonda yirmi yaş dişinin üzerindeki çene kemiğini aşındırmak gerekir  . Dişe ulaştıktan sonra dişin şekil , konum ve posizyonuna bağlı olarak  dişi bir kaç parçaya bölmek ve dişi çekmek gerekecektir .

    Gömülü diş operasyonundan sonra dikişler atılır ve üzerine steril tampon konularak  20 dakika  ısırttırılır .

 

                  2)  ÜST ÇENE GÖMÜLÜ 20 LİK  DİŞ ÇEKİMİ 

    Üst çene kemiğinin esnek olması sebebiyle 20 yaş diş ameliyatı çok daha kolaydır . En büyük sorun ameliyat bölgesinin direk olarak görülememesi ve buna bağlı olarak çalışma zorluğudur . 

                   

               GÖMÜLÜ   YİRMİ  YAŞ  DİŞ  ÇEKİMİNDEN  SONRA  NELERE   DİKKAT  ETMELİYİM ?

 

 20 yaş diş cerrahisi , dişhekimliği cerrahisinde bazen  en  kolay  bazı zamanlarda ise  zorlayan bir  işlemidir diyebiliriz . Bu tamamen 20 yaş dişinin  posizyonuna , konumuna ve hastanın uyumluluğuna , hekimin ise bilgi ve tecrübelerine bağlıdır.

 Ameliyat sonrası hastanın  yaşadıkları  ise cerrahi işlemin zorluğu , hastanın hekiminin  tavsiyelerine uyması ve iyi bir ağız hijyenine  sahip olması ,ve gereken agız bakımını yapmasıyla alakalıdır .

Gömülü diş çekimi sonrası neler yapacağız ?

Gömülü  diş çekiminden sonra  bölgeye uygulanmış olan steril tamponu 20 dakika boyunca ısırmalıyız. 20 dakika sonra tamponu atmalı ve bir daha koymamalısınız

Sıcak  içeçekler ve  sert gıdalardan uzak durmalısınız .

Ağzımızı çok fazla açmamalı ve  esnememeye özen göstermelisiniz .

Doktorunuzun vermiş olduğu ilaçları ( antibiyotik , ağrı kesici , gargara vb ) düzgün bir şekilde kullanmalısınız . Ağız gargaraları diş çekiminden sonra oluşabilecek enfeksiyonları önlemede yardımcı bir tedavidir . Ağız gargarası yoksa  tuzlu su ( bir çay bardağı içerisine 1 çay kaşığı tuz  ve ılık su ilavesi )  ile  günde 3 defa diş fırçalamayı takiben gargara yapabilirsiniz .

Yirmi yaş diş cerrahisi esnasında kemik kaldırma işlemi gerçekleştirildiyse  dışardan buz tatbiki yapmanız gerekir. Buzun dokuyu yakmaması için araya çok ince bir bezde konulabilir .Buz tedavisi  yirmi yaş diş çekim bölgesine dişarıdan 10 dakika tutup 10 dakika çekerek gerçekleştirilir , aksi takdirde yumuşak  dokuda yanma gerçekleşir .

Uyuşukluğun geçmesi beklenilmeli , geçmeden asla herhangi bir şey yenilmemelidir.

Sigaradan 24 saat kesinlikle uzak durulmalıdır .

 Tükürmemelisiniz , özellikle normal diş çekimi yapıldıktan sonra ,dikiş atılmadıysa asla tükürülmemelidir . 

     

      20   YAŞ   DİŞİ     GÖMÜLÜ    DİŞ  ÇEKİMİ    SONRASI   OLUŞABİLECEK  DURUMLAR

 

AĞRI ; Cerrahi müdahale sonrasında ağrı olması normaldir . 1 -2 gün aralığında geçeçektir .

AĞZIN AÇILAMAMASI VEYA KISITLI AÇILMA  ( TRİSMUS ) ; 1 hafta kadar sürebilir . Ağzı çok zorlamamak gerekir . 

KANAMA ; Bir miktar kan gelebilir . Kanama  , dikişlerin açılma ihtimalini gösterebilir  veya doku altından bir miktar kan sızabilir .

ŞİŞLİK ; Ödem oluşacaktır . Buz kompres uygulaması doğru yapılırsa şişlik  gözlenmez veya en az  seviyede gözlenir .

 

       20 YAŞ DİŞİ AMELİYATI   -  GÖMÜLÜ  DİŞ ÇEKİMİ  SONRASI  GÖRÜLEBİLECEK  SORUNLAR 

 

  Hekimin çok aşırı kuvvet vermesine bağlı olarak veya  çok sert kemiklerde  ,  çene kemiği kırıkları  veya temporomandibular eklem rahatsızlıkları görülebilir.

  20 yaş dişinin çevresinde bulunan sinire   zarar gelecek olursa  , dilde veya dudakta , geçiçi veya kalıcı uyuşmaya neden olur .

  20 yaş diş çekiminin gerçekleştirilemeyip  , dişin veya diş  kökünün bırakılması 

  Üst çenede kökün veya dişin tamamının  sinüs boşluğuna kaçırılması

  Üst çenede , sinüse  diş veya kökünün kaçması sonucu , ağız içerisinde damakta ,  sinüsle bağlantılı açık yara oluşması ( oroantral

fistül ) 

           

 

 

 

 

 

Detaylı BilgiMesajınız