Alt çene sinirinin , yana kaydırılarak implant uygulanması

Alt çene sinirinin , yana  kaydırılarak implant uygulanması

        

         ALT ÇENE SİNİRİNİN , YANA KAYDIRILARAK İMPLANT YAPILMASI

       

                       ALT  ÇENE SİNİRİ  ve  ÖNEMİ

   Çene kemiği  , dikey yönde aşırı eridiği zaman , implant uygulayabilmek son derece güçtür . Kemiğin aşırı eridiği durumlarda , bazı anatomik bölgeler  implant  yapılmasına engeldir . Bu bölgeler ; 

   Alt çenede ,  alt çene siniri  ( Nervus Alveolaris İnferior ) ve kemikten çıkış bölgesi  ( Foramen Mentale ) , Üst çenede ise Sinüs Boşluğu , implant cerrahisinde  dikkat edilmesi gereken önemli oluşumlardır .

    Alt çene kemiğinin içerisinde yer alan sinir , çene kemiğinin arka bölgesinden , çene kemiği içerisine girererek , küçük azı dişleri bölgesine kadar , kemik içerisinde devam eder  . Bu sinir , küçük azı dişler bölgesinde , kemik içerisinden çıkarak  , yumuşak dokudan devam eder .  Sinir , alt çenenin ön orta bölümünde sonlanır .  Alt çene siniri , alt çenedeki dişlerin ve alt dudağın ortasına kadar olan bölümün kontrolünü sağlar . Bu sinirin önemi ise ; implant ameliyatında , gömülü diş ameliyatında , apikal rezeksiyonda , alveoler distraksiyon  ve ortognatik cerrahileri esnasında , sinire  herhangi bir zarar verilirse , geçiçi veya kalıcı uyuşmaya neden olnuur .

   

        ÇENE  KEMİĞİ  ERİMESİ ve İMPLANT TEDAVİSİ 

   

    Standart uzunluktaki implantın , uzunluğunun 10 mm olduğundan bahsetmiştik . Alt çenede , azılar bölgesinde  implant yapılacağı zaman , sinire zarar gelmemesi için , implantla sinir arasında  2 mmlik güvenli alan bırakılması gerekir .Yani bu bölgede , implant yapılabilmesi için kemik yüksekliğinin 10+2 = 12 mm olması gerekir .  Son yıllarda implantlara olan talebin artması , implant firmalarını daha kısa implantlar üretmeye zorlamıştır . Yapılan çalışmalarda kısa implantların da gayet başarılı olduğu kabul görmüştür . ( 6- 9 mmlik implantlar )                                             

       Dişsiz ağızlarda  , çene kemiğinin dikey yönde aşırı erimesi   ve özellikle çene kemiği yapısının minyon olduğu durumlarda  erimesi  veya  sinirin normale göre daha yukarıdan yol izlemesi  , alt çenenin azılar bölgesinde implant yapılmasına izin vermez . Bu durumda sinir  yana kaydırılır  ve implantlar yerleştirlir  . Alt çene siniri ,  izlemiş olduğu  yolun bir kaç mm yanına yerleştirilir ve sinire zarar verilmeden işlem bitirilir .

 

   BU YÖNTEMİN  KOMPLİKASYONLARI  NELERDİR  ?

Cerrahi esnasında sinire zarar verilerek ,  geçici veya kalıcı uyuşmaya neden olunabilir . Uyuşma , işlem yapılan bölgede , dudağın ortasına kadar olan bölümü kapsar .

Genellikle cerrahi sonrasında  geçici uyuşma meydana gelir . Uyuşukluk  1.hafta sonunda normale döner  veya  6  ay boyunca da sürebilir .

Bu operasyonun komplikasyonlarından bir tanesi ise  , çene kemiğinin  kırılmasıdır. Çene kemiği , arka bölgede inceldiği için , implantların yerleştirilmesi  kemiği zayıflatacaktır .  Uzun dönemde  , kemiğe gelen kuvvetler  stres oluşturacak ve kemikte  kırık meydana gelecektir .

 

    ALT ÇENE SİNİRİ  NASIL YANA  KAYDIRILIR ? 

 

Anesteziyi takiben dişeti flabi kaldırılır .

Sinire parelel olarak , çene kemiğinde kesi yapılır ve kemik parçası blok halinde kaldırılır

Alt çene sinirinin implant uygulanacak bölümü  , çok hassas bir şekilde, kemik içerisinden esnetilerek , kopartmadan bir miktarı çıkartılır .

İmplant yuvaları kemik içerisinde açılır ve implantlar yerleştirilir .

İmplantla sinir arasına ,  hastanın kendi kemiğinin yumuşak kısımları yerleştirilir ve membranla örtülür .

Sinir , membranın üzerine  , eski bulunmuş olduğu konuma yakın yerleştirilir. 

Çıkartılan çene kemiği  parçası yerleştirilerek operasyon bitirilir. 

 Alt çene kemiği

 

 Sinir zedelenmeden yana doğru çekilmiş olup implant yerleşirilmiştir 

.

 

   Kemik greftleri implant çevresine yerleştirilerek , sinir yeniden konumlandırılmıştır 
   

    

 

 

Detaylı BilgiMesajınız