Bone Spreading ; Çene Kemiğini Genişleterek İmplant Yapımı

Bone Spreading ; Çene Kemiğini Genişleterek İmplant Yapımı

           

    BONE  SPREADİNG  ,  BONE SPLİTTİNG   İLERİ  İMPLANT CERRAHİLERİ 

 

     Bone spreading , kemiği yatay yönde  ayırarak  , çene  kemiğini  genişletme işlemidir . 

  Standart bir  diş implantı uygulayabilmek için en az 6 mm kemik kalınlığa ihiyaç duyarız . Arka bölgede kullanılan standart bir diş implantın çapı 4 mm dir .  Çene kemiğine yerleştirilecek  4 mm çapındaki  bir implantın ön ve arka duvarında  birer milimetrelik kemiğe ihtiyaç duyarız . Toplamda   kemik genişliği en az   1+ 4 + 1 = 6 mm olmalıdır.

    Peki  3 veya 4 mm'lik  kemik kalınlığına sahip bir hastanın tedavisi nasıl olacaktır ?  İşte bu durum da bone splitting tekniği ileri implant cerrahisinde kullanılan  tedavi yöntemlerinden birisi olacaktır .

 TEKNİK NASIL UYGULANIR ?  

   Anesteziyi takiben dişeti  flabi  kaldırılr . Kemiğin üzerinde ,  yatay yönde piezosurgery ile kesi yapılır . Kesiyi takiben kamalarla kemik de bir miktar genişletilme sağlanılır .Kemik açıcılarla implant yuvasına benzer şekilde yuva açılırken beraberin de kemik de genişletilmiş olur . En son olarak da implant yerleştirilir. İmplant yerleştirildikten sonra çevresine diş kemik grefti ( diş kemik tozu ) yerleştirilir . Böylece 3 mm lik genişliğe sahip  kemiğe  4mm çapında implant yerleştirilmiş olur. Tedavi sonunda kemiğin genişliği 6,5  - 7 mm civarına çıkacaktır . 

   Bu yöntemde her zaman implant yerleştirebilmemiz mümkün olmayabilir . Kemik de kırılmalar meydana gelebilirken , bazende kemiğin fazla açılmasına bağlı olarak , implantın ilk stabilitesini sağlayamabiliriz  . Kemik de kırılma meydana geldiğinde ise kırılan kemik  parçası  büyük bir hacime sahipse  , kemik parçasını vidalarla kemiğe sabitlememiz gerekir . 

  Üst çenede kemiğin daha yumuşak olması sebebiyle işlem kolayca uygulanırken , alt çenede çene kemiğinin  sert  olması sebebiyle  bone spreading ameliyatı   son derece zordur . Alt çene kemiğinde yatay yönde kemikde kesi yapılırken dikey kesiler de yapmak gerekebilir , hatta dikey kesilerin altından iki kesiyi birleştirecek şekilde kemik de kesi yapmak da gerekebilir , aksi takdirde kemiği esnetemezsiniz  ve kırmanız kaçınılmaz olur .

     Bone splitting kemik genişletme ve  implant yerleştirme tekniğinin avantajlarına nedir  ?

   Tek seans da ince kemiği genişletebilme ve aynı seans da implantı yerleştirebilme şansına sahibiz . Oysa ki blok kemik grefti kemik aşılama yönteminde , kemik aşılamayı takiben 3 ay beklemek gerekir.  Diş implantının da kemikle kaynaması  için 3 ay   beklenecektir. BLOK KEMİK GREFTİ  TEDAVİSİNİN  toplam zamanı 6 ayı bulacaktır . BONE SPREADİNG teadvisinde ise  3 ayda işleminizi bitirme şansımız vardır .  

   Blok  kemik grefti için ilk operasyon da  2 ayrı ameliyat bölgesine müdahale edilecektir . 3 ay sonra ikinci bir ameliyat  implantlar için yapılacaktır  . Bone splitting tekniğin de sonuçtan başarılı  çıkmamız ,  blok greft kemik aşılama yönteminden daha öngörülebilir olacaktır .

    Bone splitting - bone spreading tekniğinin dezavantajları nelerdir ?

     Her zaman bu yöntem de implantı yerleştirebilmemiz mümkün olmayabilir . Böyle bir durum da araladığımız kemik bölgesine  implant yerine diş kemik tozları yerleştirilir   ve takriben 3 -4 ay sonrasın da implant için uygun kemik hacmi kazanılıp implant diş tedavisi bitirilir . Ayrıca  bone spreading tekniği için hastanın çok uyumlu ve hekimin sabırlı olması olmazsa olmazdır .

   Kemiği açarken kemikte kırılmalar meydana gelebilir. Kırılan kemik parçasının büyüklüğüne , operasyon yapılan  bölgeye göre müdahaleye farklı bir şekilde devam edilir . 

 

 Kemik de yatay yönde kesi yapılması   İmplant frezleriyle implant yerlerinin belirlenmesi 
 Kemik açıcılarla kemiğin açılamsı  İmplant için kemiğin genişletilmesi 
 İnce olan çene kemiğine bone spreading yöntemiyle kemik genişletildi ve implantlar yerlaştirildi .

 

 

 

 

Detaylı BilgiMesajınız