Çene kemiği erimesi tedavisi

Çene kemiği erimesi tedavisi

 

  ÇENE KEMİĞİ ERİMESİ ve TEDAVİSİ

(Çene kemiği erimesi nedenleri sayfasında erime nedenleri detaylıca anlatılmaktadır )

 KEMİK AŞILAMA YÖNTEMLERİ 

  Diş çekimlerini  takiben dişlerimizin etrafını çevreleyen kemikte erimeler meydana gelir . Kemikt ki erime dikey ve yatay yönde gerçekleşmektedir . Çene kemiğinin erime miktarı ilk  3 ay da en yüksek seviyede olup , zamanla kemiğin erimesi yavaşlamaktadır .

  Diş çekimini takiben diş  implantı  yapılması gerekir . Diş implantı uygulanmadığı zaman  kemikte ki  erime devam edecek  ve diş implantı uygulayabilmek gittikçe güçleşecektir . Ayrıca  çene kemiğimizin anatomisi de bize diş implantı uygulayabilmek için kısıtlamalar getirir .

 

              DİŞ   İMPLANTI  UYGULAYAMAYA   ENGEL  OLAN  ANATOMİK  BÖLGELER

 

  Alt çenede , kemiğin içerisinden geçen ve  çenenin yarısını uyuşmasını sağlayan  sinir   ve o sinirin  yumuşak dokuya açılan bölgesi . (nervus alveolari inferior  -  foramen mentale  )   

  Üst çenede ise  sinüs bölgeleri   ve  burun tabanı ,  diş implantı uygulamaya engel olan önemli anatomik bölgelerdir .

 

   İMPLANT  ÇENE KEMİĞİNİN  ERİMESİNİ  DURDURUR  MU ? 

  DOĞRU  planlanmış bir implant tedavisi 

   DOĞRU yapılmış  bir implant ameliyatı  

   DOĞRU   implant  proteziyle birlikte   KEMİĞİN  ERİMESİNE İZİN VERMEZ  ve implant dişleriniz  çok uzun süreler  ağızda başarılı bir şekilde  kalır .

 

 İMPLANT YAPABİLMEK İÇİN  NE KADARLIK ÇENE KEMİĞİNE İHTİYAÇ DUYARIZ ?

 İmplant dişi uygulayabilmek için yeterli  kemik boyutlarına gereksinim vardır  . Günümüz döneminde kabul edilen standart implant boyu 10 mm , çapı ise 4 mm dir. 4 mm çapında ki bir diş implantı için 6 mm kemik kalınlığına , 10 mm uzunluğundaki implant için ise , implant uygulanacak bölgeye göre 10-12 mm arası kemik yüksekliğine ihtiyaç duyarız .

   Kesici diş ve küçük azı dişler bölgesine gelen kuvvetler ,  azı dişlerin bulunduğu bölgeye  gelen kuvvete göre daha azdır . Ön dişler arasında ki mesafenin  darlığı ve gelen kuvvetlerin azlığı  ,  daha ince çaplı diş implantları kullanmamazı gerektirebilir . Ama arka bölgede implant uygulanacksa en az 4 mm çapın da ki implantları uygulamamız gerekir .

    Kendi ana dişlerimizin dizilimine baktığımız  zaman , üst çenede azı dişlerin 3 adet , alt çene azı dişlerin ise 2 adet uzun köklere sahip olduğunu görürüz .

 

    ÇENE KEMİĞİ ERİMESİ OLAN BÖLGEYE NELER YAPILABİLİR ?

 

  İmplant diş için yeterli kemik  yüksekliğine ve kalınlığına sahip değilsek , kemik hacmini artırmak için İLERİ  İMPLANT CERRAHİLERİ  işlemlerine ihtiyaç duyarız. 

 

     İLERİ İMPLANT CERRAHİSİ İŞLEMLERİ  -  KEMİK HACMİNİ ARTTIRMA YÖNTEMLERİ

 

A-)  ÜST  ÇENEDE ;

SİNÜS LİFTİNG   ( KAPALI SİNÜS LİFTİNG , AÇIK SİNÜS LİFTİNG  )

YÖNLENDİRİLMİŞ  KEMİK  OLUŞTURMA (  Kemik grefti ,dişkemik tozu ) veya sentetik blok kemik parçaları ile kemik oluşturma)

BLOK  KEMİK GREFTİ , İMPLANT KEMİK NAKLİ (  Hastanın kendi çene kemiğinden parça  kemik alınarak  nakli işlemi )  

BONE SPREADİNG - BON E SPLİTTİNG ( Kemiği ayırarak , kemiği genişletme işlemi ) 

ALVEOLER  DİSTRACTİON  ( Özel aparatlar yardımıyla , kemiğin belirli bir süre içerisinde uzatılması )

ÇEKİM BOŞLUĞUNUN GREFTLENMESİ

B-) ALT ÇENEDE

ALT ÇENE SİNİRİNİN  YANA  KAYDIRILARAK İMPLANT UYGULANMASI  ( Sinirin yana kaydırılarak implant uygulaması ) 

YÖNLENDİRİLMİŞ  KEMİK  OLUŞTURMA  TEKNİKLERİ  

BLOK KEMİK GREFTİ -  İMPLANT KEMİK  NAKLİ  ( çene kemik nakli , otojen kemik grefti )

BONE SPREADİNG -  BONE SPLİTTİNG ( KEMİK  GENİŞLETME )

ALVEOLER  DİSTARCTİON

ÇEKİM  BOŞLUĞUNUN  GREFTLENMESİ

 Konu başlıklarını farklı sayfalarda inceleyebilirsiniz . 

 

   

 

 

 

 

Detaylı BilgiMesajınız