Çene kemiğini yükselterek implant diş uygulanması

Çene kemiğini yükselterek  implant diş uygulanması

       Yeterli kemiğe sahip olan insanlarda , implant  tedavisi çok kısa sürede ,  kolayca uygulanır  .Fakat çene kemiği erimişse , özellikle de kemiğin boyu kısalmış ise , implant uygulayabilmek son derece zor ve güçtür  .

       İmplant uygulayabilmek için , çene kemiği yüksekliğinin yetersiz olduğu durumlarda ,  ring tekniği alternatif tedavi yöntemi olarak geliştirilmiştir . Bu teknik de , kemiğin boyu uzatılmakta  ve aynı seans implantlar yerleştirilmektedir .

    Bu teknik de , blok parça kemik , alt çene ön bölgesinden daire şeklinde çıkartılır. Çıkartılan parça  kemiğin ortasından  implantın geçebileceği  şekilde yuva açılır.

    İmplantın  yerleştirileceği bölgedeki  kemik de , implantın  yuvası açılır.

    Daire şeklindeki blok parça kemik , alıcı sahada ki kemiğin üzerine uygun şekilde oturtulur.

   Diş  İmplantı , blok parça kemikle birlikte  alıcı sahadaki kemiğe  sabitlenir. Böylece tek cerrahi işlemde ,  kemik yüksekliği artırılırken aynı zaman da  implantda yapılmış  olur. Bu tekniğe ,  RİNG TEKNİĞİ adı verilmiştir .

 Alt çene de kesici dişlerin

 altındaki bölge.

 

 Blok parça kemiğin kesilmesi
 Blok parça kemiğin çıkartılması

 Yetersiz yüksekliğe sahip kemik de  ,

blok parça kemiğin iyi adapte olabilmesi  

için kemiğn düzeltilmesi

 Blok parça kemikle birlikte implant yerleştirilmiş olup ,kemik de ki yükselme de görülmektedir.

 

 

Detaylı BilgiMesajınız