İmplant Kemik Nakli , Kemik Aşılama

İmplant Kemik Nakli , Kemik Aşılama

 

     İMPLANT  KEMİK NAKLİ  veya   KEMİK AŞILAMA  TEDAVİSİ

 

   Diş implantını  uygulayabilmek  için  belirli bir kemik hacmine ihtiyacımız olduğunu , farklı konu başlıklarında dile getirmiştik . 

   Blok kemik grefti , implant  kemik nakli  veya kemik aşılama isimleriyle  tabir edilen operasyonlar ,  ileri implant cerrahisi sınıflandırmasında yer alan  işlemlerdir . Kısaca bu tedavi yöntemini şu şekilde açıklayabiliriz  ;   Diş implantı  için yeterli kemik yüksekliği ve/ veya  kalınlığı bulunmayan hastalarda , ağız içi  veya ağız dışı kemik  vermeye uygun bölgelerden  parça halinde kemik alınarak , ince olan çene kemiğinin bulunduğu bölgeye vidalarla parça kemiğin  sabitlenmesi  işlemidir. İyileşme  sonrasında  bölgede kemik hacmi artacak 

 

            DİŞ  KEMİK NAKLİNE  NE ZAMAN İHTİYAÇ DUYARIZ ? ( Blok Kemik Grefti - Kemik Aşılama )

     Bazı vakalarda  kemiği kalınlaştırmak için bone spreading veya  yönlendirilmiş kemik oluşturma tekniklerini uygulamamız mümkün olmayabilir . Bone spreading tekniğini , kemiğin  sert  ve ince olduğu durumlarda  uygulamak son derece güçtür . Ayrıca yönlendirilmiş kemik oluşturma tekniğinde  kemik kazancımız istediğimiz limitlerde olmayacaktır  . Blok kemik grefti tedavisi , diğer tedavi yöntemlerine göre sonucu daha öngörülebilir bir tedavi yöntemidir .  Ayrıca kemik hacmini  istediğimiz şekilde arttıran  başarılı bir yöntemdir .

İmplant Kemik Nakline İhtiyaç Olan Durumlar  ; Kemiğin yüksekliğini arttırmamız gereken vakalarda  bu tekniği uygulamamız gerekir  .Kemiğin hem yüksekliğini hemde kalınlığını arttırmak istiyorsak bu tekniği uygulamalıyız . 

   Alternatif bir tedavi yöntemide , Büyüme faktörü içeren kemik greftleridir . Büyüme faktörü içeren proteinler ,  kemik oluşturmada  gayet  başarılıdır  fakat   ücretleri çok yüksek olduğu için  yaygın bir şekilde kullanılamamaktadır.

  Dişsiz ağızlarda  , tüm çene kemiğinin  aşırı  ince olduğu vakalarda , kalçadan kemik grefti alınır ve çene kemiğinin tek ameliyatta kalınlaştırılması sağlanır. Bu vakalarda , büyük hacimli kemik greftlerine ihtiyaç duyulduğu için kalça kemiğinden greft alınır .

  Dişsiz ağızlarda ,   alt çene kemiğinin çok fazla eridiği vakalarda  gene  kalçadan blok kemik grefti alınır .

 

       BLOK   PARÇA  KEMİĞİNİ   HANGİ  BÖLGELERDEN  ALIRIZ  ?

 

 Blok parça kemik için  öncelikle  ağız içi  yoksa ağız dışı verici sahalardan kemik grefti alınır .Burada önemli olan ihtiyacımız olan kemik hacminin büyüklüğüdür .

Öncelikle kemiği verebilecek sahalara bakalım 

 

1) AĞIZ İÇİ VERİCİ  BÖLGELER

RAMUS BÖLGESİ ( Alt çene azılar ve arka bölgesi )

SİMFİSİZ BÖLGESİ  (Alt çene ön bölge)

PALATAL BÖLGE (üst çene dişlerin arka tarafı )

TÜBER BÖLGESİ (üst çene 20 yaş dişi bölgesi )

 

2) AĞIZ DIŞI VERİCİ BÖLGELER

TİBİA (BACAK KEMİĞİ )

İLİAK (KALÇA KEMİĞİ)

KAFATASI KEMİĞİ

 

  BLOK PARÇA KEMİKLERİ  ÖNCELİKLİ  OLARAK  NEREDEN  ALMALIYIZ ?

 

 RAMUS bölgesi , kemik grefti  ihtiyacımızı karşılayabiliyorsa  ilk sırada gelmelidir . Biraz daha büyük bir kemik parçasına ihtiyacımız varsa SİMFiSİZ bölgesinden kemik grefti almamız gerekir . 

 Daha büyük greftlere ihtiyacımız varsa önce tibia greft  , sonrasında iliak  greft gelmelidir . Ülkemizde genelde ağız dışından blok parça kemikleri plastik cerrahlar aldığı için tercihleri iliak greft ( kalça kemiği grefti ) olmaktadır .

 

DİŞ KEMİK NAKLİ AMELİYATI , BLOK PARÇA KEMİĞİ , KEMİK AŞILAMA AMELİYATLARI  NASIL YAPILIR ?

 

  Hastanın panoromik röntgeni ve ağız içi muayenesi yapıldıktan sonra implant planlaması yapılır . İmplant planlaması için yeterli kemik yüksekliği  ve/veya  genişliği yoksa , tedavisinin de BLOK KEMİK GREFTİ veya KEMİK AŞILAMA ( İMPLANT KEMİK NAKLİ ) olduğuna karar verilmişse , hastanın tedavi için engel bir durumu yoksa gerekli işlemlere başlanabilir .

  Dental volumetrik tomografiler bu ameliyatlarda büyük yardımıcımızdır .Alıcı sahanın kemik yapısını ,şeklini ve kemiğin boyutlarını ölçmemizi sağlar ayrıca  blok parça kemiği alabileceğiğmiz bölgeleri de görmemizi sağlar .Çene kemiği içerisindeki inirlerin kemik içerisindeki konumunu tam olarak göstererek  ameliyatlarda kolaylıklar sağlayacaktır  .

   Anesteziyi takiben blok parça kemiğin ilave edileceği alıcı sahada  dişetinde kesi yapılır ve dişeti flebi kaldırılır. Dişeti flebi kaldırıldıktan sonra kemikde kanama noktaları oluşturulur ve verici saha olan blok parça kemiğin alınacağı bölgeye geçilir. 

   Blok parça çıkartılacak kemikde ,dişeti flebi kaldırıldıktan sonra ,  piezosurgery cihazı veya microsawla kemikde kesi yapılır . Blok parça kemiğin sınırları belirlenip kemikdeki  kesi tamamlandıktan  sonra  parça kemiğin üzerinde vidaların tutunabileceği delikler açılır  ve blok parça kemik çıkartılır .

   Blok parça kemik , alıcı sahaya göre uyumlanır ve vidalarla alıcı sahadaki kemiğe sabitleme işlemi gerçekleştirilir . Blok parça kemiğin çevresi , hastanın kendi yumuşak partikül kemikleriyle doldurulur . İmplant kemik greftiylede  ( diş kemik tozu ) blok parça kemiğin üzeri ve çevresi desteklenir ve membranla (ince zar örtü ) üzeri kapatılır . Yumuşak dokuda   .kapatılarak cerrehi işlem bitirilir.

 

DİŞ  KEMİK NAKLİ  SONRASINDA BEKLEME SÜRESİ  NE KADARDIR ?

Diş kemik nakli sonrası bekleme süresi 3 aydır .

 

         DİŞ KEMİK NAKLİ AMELİYATINDAN SONRA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ ?

 

   OPERASYONDAN HEMEN SONRA ; Diş kemik naklinden sonra tamponlar 20 dakika ağız içinde tutulur . Buz kompresi 10 dakikada bir 48 saat uygulanır .

Dikişlerin açılmaması için ağzın çok fazla açılmaması gerekir . 

Anestezinin etkisi geçtikten sonra  sıcak içeceklerden ve sert yiyeceklerden uzak durulması gerekir. 

Hekiminizin verdiği ilçları kullanmalı ve günde 3-4 defa tuzlu su ile gargara yapmalısınız . ( ILIK BİR ÇAY BARDAĞI SUYA 1 ÇAY KAŞIĞI TUZ İLAVE EDİLİR )

  Blok kemik grefti uygulanmış bölgenin üzerine asla kuvvet gelmemeli , geçici hareketli protez takıyorsanız , protez üzerinde bölgenin tamamen boşaltılması gerekir 

 

 DİŞLİ  AĞIZ  ÇENE KEMİĞİ VE DİŞLER   ÇEKİLMİŞ   DİŞLER 
 KEMİĞİN  TEPEDEN  GÖRÜNÜŞÜ   KEMİKTEKİ  İNCELME  
 RAMUS BLOK KEMİK GREFTİ  BLOK KEMİĞİN ÇIKARTILMASI  KEMİĞİN VİDAYLA SABİTLENMESİ
 KEMİK TOZU İLE DESTEKLENMESİ  MEMBRANLA ÖRTÜLMESİ   İYİLEŞMİŞ KEMİK 

 SiMFİSİZ  BLOK GREFTİ

 

Detaylı BilgiMesajınız